ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ-ΔΡΥΜΩΝΙΑΤΗ
O χρόνος, ο χαζορολογάς, τα ρολόγια μ' όλα έχει χαλάσει. Ένα μόνο ρολόι που χτυπάει τικ-τάκ

είν' η καρδιά μου, που μετράει την αγάπη που πετάει στα όνειρά μου.

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣE ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΕΝΤΩΣΟΥ, Ω ΨΥΧΗ ΜΟΥ, Ν' ΑΨΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΝΤΟΥΣ,ΚΑΛΟΤΥΧΗ!Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

αίτηση για κρατική επιδότηση

Σας υποβάλλω αίτηση
μετά χαρτοσήμου
τρία κόμμα σέξυ τοις εκατό
επί της τεκμαρτής αξίας
των κατ’ αρχή δύο μου
ερειπωμένων κατοικιών
σύμφωνα με το άρθρο 69,
παραγρ. ξ, υποπαράγραφος σπρ,
του Α.Ν. 888/1888 π.χ.
ως ισχύζει σήμερον.

Προσκομίζω από πίσω επίσης
δικαιολογητικά αποδεικνύοντα
ότι το μικρό μου νήπιο
δικαιούται,
αλλά και όλη μου η οικογένεια,
η μεγάλη μου , η έρμη που τσα-
κίστηκε φέτος
από την κρίση,
ποθεί κι επιποθεί,
ίνα όπως λάβω το κρατικόν
«επίδομα - επιδότηση ηλιθιότητας
μετά συνδυασμένης
σεμνότητας
και περιορισμένης λαμογιότητας»,
προς κάλυψην του ελλείματός μου,
παράλληλα δε αιτούμαι
όπως διαγραφώ
από την λίστα
των υπό του κράτους
κολοβιασθέντων ξεκωλιασθέντων,
ένεκα πλήρους απώλειας
του κώλου πλέον.

Παρακαλώ να συνεκτιμηθεί το ότι,
λαμβανομένων υπόψη των εξωγάμων,
είμαι πολυπολύτεκνος.
Παρακαλώ δια τα κατιμάς.

Μετ’ ατιμής.

Γεώργιος Μπριμπρόκολος
Έλλην Χριστιανός μπιπλάκας
ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΡΣΟΥΡΗ
Από τη συλλογή
"ΕΠΕΑ ΑΘΥΡΟΣΤΟΜΑ"